Skip to main content

Table 1 Sequences of the oligonucleotide primers used in real-time quantitative PCR

From: Astragalus polysaccharide enhances immunity and inhibits H9N2 avian influenza virus in vitro and in vivo

RNA target Primer sequences Size of PCR product, bp
  Sense Anti-sense  
MHC class I* 5′-AAGAAGGGGAAGGGCTACAA-3′ 5′-AAGCAGTGCAGGCAAAGAAT-3′ 222
MHC class II* 5′-CTCGAGGTCATGATCAGCAA-3′ 5′-TGTAAACGTCTCCCCTTTGG-3′ 312
Interferon γ 5′-TGAGCCAGATTGTTTCGA-3′ 5′-ACGCCATCAGGAAGGTTG-3′ 118
LITAF 5′-TTCTATGACCGCCCAGTT-3′ 5′-CAGAGCATCAACGCAAAA-3′ 165
IL-2* 5′-CGGGATCCATGATGTGCAAAGTACTG-3′ 5′-CGGTCGACTTATTTTTGCAGATATCT-3′ 80
IL-4 5′-GAGAGGTTTCCTGCGTCAAG-3′ 5′-TGACGCATGTTGAGGAAGAG-3′ 76
IL-6 5′-ATAAATCCCGATGAAGTGG-3′ 5′-CTCACGGTCTTCTCCATAAA-3′ 146
Il-10 5′-CAATCCAGGGACGATGAAC-3′ 5′-GCAGGTGAAGAAGCGGTGA-3′ 94
Il-12 5′-GGGAACAGAACTGAAAGG-3′ 5′-GCTGATAATCTCGTGGG-3′ 109
H9N2 5′-ATGCGGTGGAAGATGGG-3′ 5′-AGGCGACAGTCGAATAAATG-3′ 198
GAPDH* 5′-CCTCTCTGGCAAAGTCCAAG-3′ 5′-CATCTGCCCATTTGATGTTG-3′ 200
  1. MHC = Major histocompatibility complex.
  2. GAPDH = glyceraldehyde-3-phosphate-dehydrogenase.